Contact gegevens:    06 51047689  info@ehbo-groesbeek.nl  

logo klein


'ctrl-shift-u' Voorlezen

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en giften. Onze vereniging is een ANBI en heeft deze belastingvoordelen. De overheid stelt echter dan wel verplicht om een aantal vaste ANBI gegevens op onze website te vermelden. Onze gegevens staan hieronder.

Beleidsnota EHBO-Vereniging Groesbeek

 1. Beknopt profiel van de vereniging

De EHBO-vereniging Groesbeek is direct na de tweede wereldoorlog in september 1945 door een aantal vooraanstaande Groesbekers opgericht. De aanleiding hiervoor was het oorlogsfront, wat in september 1944 vele slachtoffers heeft gemaakt onder de geallieerden en de burgerbevolking. Men was er van overtuigd dat als de bevolking over meer kennis had beschikt van EHBO-vaardigheden er mensenlevens hadden kunnen worden gespaard.

De vereniging is sinds jaar en dag verbonden aan het Oranje Kruis dat is opgericht in 1909. Het Oranje Kruis is de instantie die in Nederland de EHBO-diploma’s verstrekt. Het doel van deze organisatie en zeker ook die van de EHBO-vereniging Groesbeek is er toe bij te dragen dat zoveel mogelijk mensen in staat zijn goede eerste hulp te verlenen, totdat de professionele hulpverlening het overneemt. De EHBO-Vereniging Groesbeek staat  bij het Oranje Kruis te boek als non-profit opleidingsinstituut ten behoeve van het opleiden en verlengen van het EHBO diploma. 

De organisatie en de assistentie bij onderwijs en evenementen van de vereniging geschiedt geheel door vrijwilligers.

 

 1. Doelstelling van de vereniging

Conform de statuten van de vereniging is het doel van de vereniging :

Het bevorderen van al datgene wat kan leiden tot het voorkomen van ongevallen en het verlenen van verantwoorde lichamelijke en geestelijke hulp bij ongevallen en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Dit doel wordt bereikt door:

 • Het organiseren van gecertificeerde EHBO-cursussen en examens conform de richtlijnen van het Oranje Kruis.
 • Het organiseren van herhalingslessen ten behoeve van de verlenging van het EHBO-diploma conform de richtlijnen van het Oranje Kruis.
 • Het organiseren van reanimatie cursussen met bediening van automatische defibrillator (AED) conform de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatieraad.
 • Het organiseren van jaarlijkse herhalingscursussen ten behoeve van het verlengen van het reanimatie/AED-diploma.
 • Het samenwerken met andere verenigingen en instellingen, die werkzaam zijn op het gebied van eerste hulp en/of het voorkomen van ongevallen.
 • Een doelgerichte propaganda.
 1. Organisatie

Bestuur

Het bestuur van de vereniging bestaat uit minimaal vijf leden:  voorzitter, secretaris, penningmeester en minimaal twee algemene bestuursleden, die allen op vrijwilligersbasis hun taken verrichten. Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen samen het dagelijks bestuur. Naast de taken behorende bij de functie van het dagelijks bestuur zijn de onderliggende kerntaken verdeeld over het gehele bestuur. Deze kerntaken zijn: Coördinatie Onderwijs; Coördinatie Aanwezigheidsadministratie; Coördinatie AED-beheer; Coördinatie WEB-beheer; Coördinatie Evenementen-ondersteuning en Coördinatie Materiaal-beheer.

Het bestuur vergadert conform de statuten minimaal zes keer per jaar. Het dagelijks bestuur bewaakt de dagelijkse gang van zaken.

Overige taken:

Naast de genoemde taken onder punt 2 heeft de EHBO-vereniging Groesbeek nog een aantal kerntaken in haar taken pakket. Dit zijn.

 • EHBO-ondersteuning bij low-risk evenementen in de gemeente Berg en Dal, locatie Groesbeek en de omliggende kerkdorpen.
 • AED beheer en onderhoud van de AED’s van de gemeente Berg en Dal, locatie Groesbeek en de omliggende kerkdorpen.
 1. Personalia EHBO-vereniging Groesbeek
 • E-mail adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Website ehbo-groesbeek.nl
 • Secretariaat Hobbemaweg 41, 6562 CP Groesbeek
 • IBAN: NL85RABO117483567
 • RSIN 814385308
 • KVK 40144318

De EHBO-Vereniging Groesbeek staat bij de Kamer Van koophandel omschreven als: Samenwerkingsorgaan op het gebied van gezondheidszorg en overige gezondheid ondersteunende diensten.

 1. Financiering en kosten

Inkomsten:

De EHBO-Vereniging Groesbeek verkrijgt haar financiële middelen uit lidmaatschapsgeld van de leden en subsidie van de gemeente Berg en Dal. Verder worden er ook nog inkomsten gegenereerd uit het bijvullen van EHBO-verbandkisten bij bedrijven en instellingen. En door activiteiten bij kleinschalige evenementen.

Uitgaven bestaan o.a. uit:

 • Inhuren lesinstructeurs.
 • Huur van de leslocatie.
 • Verlenging van de EHBO-diploma’s.
 • Aanschaf en onderhoud lesbenodigdheden voor cursussen en herhalingslessen.
 • Aanschaf en onderhoud AED’s en AED kasten ter opvulling van de blinde vlekken in de gemeente Berg en Dal, locatie Groesbeek en de omliggende kerkdorpen.
 • Verzekeringen.

Vermogensbeheer:

 • De EHBO-vereniging houdt vermogen aan via een spaarrekening en lopende rekening.
 1. Samenwerking andere organisaties

De EHBO-vereniging Groesbeek werkt samen en/of heeft contact met:

 • Oranje Kruis.
 • Gemeente Berg en Dal.
 • Collega EHBO-verenigingen binnen de gemeente Berg en Dal.
 • Reanimatie partner Nederlandse Hartstichting.
 • Hartslag NU

Groesbeek 20-06-2023

Begeleidende documenten:

Financieel overzicht 2023

Jaarverslag EHBO-vereniging Groesbeek 2023

 

Cookies policy

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.

Cookies policy