De vereniging is onder de naam Katholieke vereniging voor Eerste Hulp bij Ongelukken “Groesbeek” opgericht op 30 mei 1975 als voortzetting van de afdeling Groesbeek van de Katholieke Nationale Bond voor E.H.B.O., welke werd opgericht op 25 september 1945 door Dr. van Waayenburg.  De vereniging is toen gestart met 12 leden.

De huidge naam van de vereniging is nu "EHBO vereniging Groesbeek" gevestigd in de gemeente Berg en Dal.

Anno 2017 hebben we 295 leden, waarvan 15 donateurs en 3 ereleden.