Privacybeleid van EHBO Vereniging Groesbeek.

De inwerkingtreding van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) heeft consequenties voor het beheer van toevertrouwde gegevens.
Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die EHBO Vereniging Groesbeek verwerkt van haar leden, donateurs, cursisten of andere deelnemers en/of geïnteresseerden.
Indien je lid wordt of bent van EHBO vereniging Groesbeek of om andere reden persoonsgegevens aan deze vereniging verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je dit privacybeleid door te lezen en te bewaren in je eigen administratie.

Verantwoordelijke.

Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
EHBO vereniging Groesbeek, Postbus 73, 6560 AB Groesbeek kamer van koophandel nummer 40144318.
Het secretariaat en de ledenadministratie zijn bereikbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Welke gegevens worden verwerkt en voor welk doel?

 • In het kader van het lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt.
  Voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht
 • Adres en eventueel postadres
 • Postcode en woonplaats
 • Vaste en/of mobiele telefoonnummer(s), emailadres(sen) en bankrekeningnummer
 • Diplomanummer Oranje Kruis
 • Inschrijfdatum en vervaldatum diploma

De vereniging verwerkt genoemde gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Naam, adres, telefoonnummer, emailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en eventuele opzegging.
 • Naam, adresgegevens, telefoonnummer en emailadres worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over de lessen van cursussen en herhalings- en gastlessen en algemene ledenvergaderingen.
 • Naam, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres worden gebruikt voor het verstrekken van informatie voor ondersteuning van de door jou aangemelde medewerking bij evenementen.
 • Naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld, cursussen, evenementen en trainingen te voldoen.

E-mail berichtgeving.

De vereniging gebruikt je naam en e-mailadres om je van informatie te voorzien betreffende wijzigingen in de herhalingslessen en andere interessante relevante informatie. Afmelding voor deze mailingen is altijd mogelijk via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Bewaartermijn en beveiligingsmaatregelen.
EHBO vereniging Groesbeek verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en/of overeenkomst. Bij beëindiging worden de gegevens aan het einde van betreffend kalenderjaar vernietigd.
Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de vereniging organisatorische maatregelen getroffen.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden.

Persoonsgegevens worden alleen verstrekt aan instellingen waaraan onze vereniging verbonden is. Bijvoorbeeld “Het Oranje Kruis”. Dit is noodzakelijk voor het aanmelden van examens en registratie voor verzekering.

Inzagerecht, verwijdering en klachten.

Het is mogelijk via het secretariaat een verzoek in te dienen om je gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Je verzoek zal in behandeling genomen worden en binnen een maand zul je hierover worden geïnformeerd. Voor eventuele vragen of bezwaren over de verwerking van de gegevens, kun je contact opnemen met het secretariaat via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit privacybeleid geldt ook voor privépersonen, die individueel een cursus, training of herhalingsles volgen, maar die niet als lid worden ingeschreven.