Om voor een verlenging van het diploma in aanmerking te komen dienen er voldoende herhalingslessen gevolgd te worden.

Er dienen minimaal 4 herhalingslessen per jaar gevolgd te worden om het diploma 2-jaarlijks te kunnen verlengen. Het is aan te bevelen alle lessen te volgen, maar zeker de reanimatie-les.

BHV-ers dienen 2 lessen te volgen naast hun bedrijfsoefening (geldig bewijs deelname BHV oefening inleveren)

Bij de herhalingslessen een geldig diploma meebrengen. Klik hier voor de agenda