Corona protocol Herhalingslessen EHBO Vereninging Groesbeek 

Lessen

 • De lessen worden ingericht volgens het landelijk protocol van het Oranje Kruis.
 • Tot december worden er uitsluitend theorie lessen gegeven van 1 uur.
 • Er mogen maximaal 20 leden tegelijk in de les. Anderhalve meter afstand wordt streng gehandhaafd.
 • Aanmelden vindt uitsluitend plaats via de website. Zie hiervoor de agenda voor herhalingslessen.
 • Per avond wordt er een twee groepenbeleid gehanteerd. Eén groep van 19 uur tot 20 uur en één groep van 20.15 tot 21.15 uur.
 • Bij les wisseling wordt zoveel mogelijk éénrichtingverkeer toegepast

Ontvangst leden

 • Leden worden bij de deur ontvangen door bestuurslid die daar de hele avond blijft zitten in verband met gezondheidscheck.
 • Vraagt aan iedereen bij binnenkomst gezondheidsstatus na (keelpijn, hoesten, verkouden, niezen) en meet temperatuur met infrarood thermometer.
 • Bij verhoging/koorts ,verkoudheid, keelpijn en hoesten wordt de toegang geweigerd.
 • Draagt zorg dat leden handen desinfecteren
 • Laat op verantwoorde wijze presentie lijst invullen (voor elk lid een gedesinfecteerde pen.) Draagt zorg dat de leden van de twee groepen elkaar niet kruisen.

 Tijdens les

 • Toiletgang alleen toegestaan onder strikte voorwaarden.
 • Geen koffie of thee.
 • Geen meegebrachte etenswaren toegestaan.

Wisseling van de les

 • Bestuur draagt zorg dat stoelen tussen de les wisseling worden gereinigd.

Einde les

 • Leden verlaten zo snel mogelijk het pand.
 • Bestuur, vrijwilligers en lesondersteuner dragen zorg dat alle door de kader-instructeur gebruikte hulpmiddelen worden gereinigd en gedesinfecteerd.

Opmerking

Het bestuur houdt nauwlettend de richtlijnen van het R.I.V.M. in de gaten. Zodra hier toe reden is, wordt dit protocol aangepast. (Laatste update: 7-8-2020)