Het nieuwe seizoen voor de EHBO herhalingslessen gaat in september weer van start. In verband met Corona op een iets andere manier dan je gewend bent.
Er wordt volgens de corona richtlijnen les gegeven. Elke les (maximaal 20 personen) duurt 1 uur en op elke avond zijn 2 tijdsblokken gepland met een kwartier tussentijd. Voor elke herhalingsles zijn in het totaal 4 lesavonden gepland van 2 tijdsblokken. Je hoeft elke les maar 1 keer te volgen om je EHBO diploma te geldig te houden.
De volgende lessen zijn gepland:
- (1) Reanimatie volwassenen
- (2) EHBO en reanimatie kinderen
- (3) Bloedingen
- (4) Herkennen van ziektebeelden
Voor elke les moet je je inschrijven via onze website zodat het maximaal toegestane cursisten van 20 niet overschreden wordt.

Ga voor het bekijken van alle data, tijden en inschrijven naar onze agenda

                                                                                                                                                                     

Wij zijn nog opzoek naar mensen die evenementen willen begeleiden,  dus geef je aub op!!!!

 

Een EHBO cursus bestaat uit 11 lessen (waarvan 1 herhalingsles) en een examen.

De eerste les is op woensdag 16 oktober 2019 van 19.30-21.30 uur. Hierna elke opvolgende woensdag.

Locatie : Montessori College, spoorlaan 16 te Groesbeek.

o.a. levensreddende handelingen, verbandleer, reanimatie en bediening AED apparatuur komen aan bod.

Kosten zijn € 185,00 (inclusief lesboek en Oranje Kruis diploma).
( kosten kunnen bij diverse zorgverzekeraars (gedeeltelijk) worden gedeclareerd.)

Voor aanmeldingen of meer informatie  graag mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

U kunt voor eventuele evenementen begeleiding een mail sturen naar 

               Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

De data voor de herhalingslessen voor komend seizoen zijn bekend. Klik op de agenda voor het overzicht.

Dit seizoen wordt voor de herhalingslessen Reanimatie voor Volwassenen gebruik gemaakt van een inschrijfformulier. Klik hiervoor op de gewenste datum en schrijf U in.

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en giften. Onze vereniging is een ANBI en heeft deze belastingvoordelen. De overheid stelt echter dan wel verplicht om een aantal vaste ANBI gegevens op onze website te vermelden. Onze gegevens staan hieronder.

1. Beknopt profiel van de vereniging

De EHBO-vereniging Groesbeek is direct na de tweede wereldoorlog in september 1945 door een aantal vooraanstaande Groesbekers opgericht. De aanleiding hiervoor was het oorlogsfront, wat in september 1944 vele slachtoffers heeft gemaakt onder de geallieerden en de burgerbevolking. Men was er van overtuigd dat als de bevolking over meer kennis had beschikt van EHBO-vaardigheden er mensenlevens hadden kunnen worden gespaard.
De vereniging is sinds jaar en dag verbonden aan het Oranje Kruis dat is opgericht in 1909. Het Oranje Kruis is de instantie die in Nederland de EHBO-diploma’s verstrekt. Het doel van deze organisatie en zeker ook die van de EHBO-vereniging Groesbeek is er toe bij te dragen dat zoveel mogelijk mensen in staat zijn goede eerste hulp te verlenen, totdat de professionele hulpverlening het overneemt. De EHBO-Vereniging Groesbeek staat bij het Oranje Kruis te boek als non-profit opleidingsinstituut ten behoeve van het opleiden en verlengen van het EHBO diploma.
De organisatie en de assistentie bij onderwijs en evenementen van de vereniging geschiedt geheel door vrijwilligers. Anno 2021 bestaat de vereniging ruim 75 jaar en voorziet, gezien het hoge ledenaantal (220 in juni 2021), nog steeds in een behoefte voor de gemeenschap.

2. Doelstelling van de vereniging

Conform de statuten van de vereniging is het doel van de vereniging :
Het bevorderen van al datgene wat kan leiden tot het voorkomen van ongevallen en het verlenen van verantwoorde lichamelijke en geestelijke hulp bij ongevallen en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Dit doel wordt bereikt door:

 • Het organiseren van gecertificeerde EHBO-cursussen en examens conform de richtlijnen van het Oranje Kruis.
 • Het organiseren van herhalingslessen ten behoeve van de verlenging van het EHBO-diploma conform de richtlijnen van het Oranje Kruis.
 • Het organiseren van reanimatie cursussen met bediening van automatische defibrillator (AED) conform de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatieraad.
 • Het organiseren van jaarlijkse herhalingscursussen ten behoeve van het verlengen van het reanimatie/AED-diploma.
 • Het samenwerken met andere verenigingen en instellingen, die werkzaam zijn op het gebied van eerste hulp en/of het voorkomen van ongevallen.
 • Een doelgerichte propaganda.

3. Organisatie

Bestuur
Het bestuur van de vereniging bestaat uit minimaal vijf leden: voorzitter, secretaris, penningmeester en minimaal twee algemene bestuursleden, die allen op vrijwilligersbasis hun taken verrichten. Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen samen het dagelijks bestuur. Naast de taken behorende bij de functie van het dagelijks bestuur zijn de onderliggende kerntaken verdeeld over het gehele bestuur. Deze kerntaken zijn: Coördinatie Onderwijs; Coördinatie Aanwezigheidsadministratie; Coördinatie AED-beheer; Coördinatie WEB-beheer; Coördinatie Evenementen-ondersteuning en Coördinatie Materiaal-beheer.
Het bestuur vergadert conform de statuten minimaal zes keer per jaar. Het dagelijks bestuur bewaakt de dagelijkse gang van zaken en overlegt minimaal één keer per maand en ad hoc bij bijzonderheden die direct actie behoeven.
Overige taken:
Naast de genoemde taken onder punt 2 heeft de EHBO-vereniging Groesbeek nog een aantal kerntaken in haar taken pakket. Dit zijn:

 • EHBO-ondersteuning bij low-risk evenementen in de gemeente Berg en Dal, locatie Groesbeek en de omliggende kerkdorpen.
 • AED beheer en onderhoud van de AED’s van de gemeente Berg en Dal, locatie Groesbeek en de omliggende kerkdorpen.


4. Personalia EHBO-vereniging Groesbeek

E-mail adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website: www.ehbo-groesbeek.nl
Secretariaat: Postbus 73, 6560 AB Groesbeek
IBAN: NL85RABO117483567
RSIN: 814385308
KVK: 40144318
De EHBO-Vereniging Groesbeek staat bij de Kamer Van koophandel omschreven als: Samenwerkingsorgaan op het gebied van gezondheidszorg en overige gezondheid ondersteunende diensten.

 5. Financiering en kosten

Inkomsten:
De EHBO-Vereniging Groesbeek verkrijgt haar financiële middelen uit lidmaatschapsgeld van de leden en subsidie van de gemeente Berg en Dal. Verder worden er ook nog inkomsten gegenereerd uit het bijvullen van EHBO-verbandkisten bij bedrijven en instellingen.
Uitgaven bestaan o.a. uit:

 • Inhuren lesinstructeurs.
 • Huur van de leslocatie.
 • Verlenging van de EHBO-diploma’s.
 • Aanschaf en onderhoud lesbenodigdheden voor cursussen en herhalingslessen.
 • Aanschaf en onderhoud AED’s en AED kasten ter opvulling van de blinde vlekken in de gemeente Berg en Dal, locatie Groesbeek en de omliggende kerkdorpen.
 • Verzekeringen.

Vermogensbeheer:

 • De EHBO-vereniging houdt vermogen aan via een spaarrekening en lopende rekening.

6. Samenwerking andere organisaties

De EHBO-vereniging Groesbeek werkt samen en/of heeft contact met:

 • Oranje Kruis.
 • Gemeente Berg en Dal.
 • Collega EHBO-verenigingen binnen de gemeente Berg en Dal.
 • Reanimatie partner Nederlandse Hartstichting.

 Samenstelling bestuur per 27-06-2021

Bestuur EHBO Vereniging Groesbeek:
Saskia Jansen- Peters, interim voorzitter.
Esther Jacobs, aspirant voorzitter.
Heleen Lintz-Luidens, secretaris.
Saskia Jansen-Peters, penningmeester.
Karen Coopmans, bestuurslid.
Ronald de Rosa Spierings, bestuurslid.
Alfred Lakeman, aspirant bestuurslid.

Begeleidende documenten:

Jaarverslag EHBO-vereniging Groesbeek 2020

Jaarplan EHBO-vereniging Groesbeek 2020 - 2021

Financieel overzicht 2020

Corona protocol Herhalingslessen EHBO Vereninging Groesbeek 

Lessen

 • De lessen worden ingericht volgens het landelijk protocol van het Oranje Kruis.
 • Tot december worden er uitsluitend theorie lessen gegeven van 1 uur.
 • Er mogen maximaal 20 leden tegelijk in de les. Anderhalve meter afstand wordt streng gehandhaafd.
 • Aanmelden vindt uitsluitend plaats via de website. Zie hiervoor de agenda voor herhalingslessen.
 • Per avond wordt er een twee groepenbeleid gehanteerd. Eén groep van 19 uur tot 20 uur en één groep van 20.15 tot 21.15 uur.
 • Bij les wisseling wordt zoveel mogelijk éénrichtingverkeer toegepast

Ontvangst leden

 • Leden worden bij de deur ontvangen door bestuurslid die daar de hele avond blijft zitten in verband met gezondheidscheck.
 • Vraagt aan iedereen bij binnenkomst gezondheidsstatus na (keelpijn, hoesten, verkouden, niezen) en meet temperatuur met infrarood thermometer.
 • Bij verhoging/koorts ,verkoudheid, keelpijn en hoesten wordt de toegang geweigerd.
 • Draagt zorg dat leden handen desinfecteren
 • Laat op verantwoorde wijze presentie lijst invullen (voor elk lid een gedesinfecteerde pen.) Draagt zorg dat de leden van de twee groepen elkaar niet kruisen.

 Tijdens les

 • Toiletgang alleen toegestaan onder strikte voorwaarden.
 • Geen koffie of thee.
 • Geen meegebrachte etenswaren toegestaan.

Wisseling van de les

 • Bestuur draagt zorg dat stoelen tussen de les wisseling worden gereinigd.

Einde les

 • Leden verlaten zo snel mogelijk het pand.
 • Bestuur, vrijwilligers en lesondersteuner dragen zorg dat alle door de kader-instructeur gebruikte hulpmiddelen worden gereinigd en gedesinfecteerd.

Opmerking

Het bestuur houdt nauwlettend de richtlijnen van het R.I.V.M. in de gaten. Zodra hier toe reden is, wordt dit protocol aangepast. (Laatste update: 7-8-2020)

 

Sinds jaar en dag wordt EHBO Groesbeek ingezet bij diverse evenementen in de Gemeente Berg en Dal en omstreken. Wij leveren dan (tegen een vergoeding) de gediplomeerde hulpverleners die tegenwoordig volgens vergunningen voor de betreffende evenementen vaak verplicht zijn. Indien gewenst kunnen we voor (extra) AED's zorgen.

Heb je een evenement waarbij EHBO hulpverlening en/of een AED nodig is dan kun je altijd contact opnemen via het email-adres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Doe dit wel minimaal 4 weken voor aanvang van het betreffende evenement, zodat we genoeg tijd hebben om afspraken te maken en de hulpverleners te zoeken.

Disclaimer:
We hebben de laatste tijd diverse malen vernomen dat er EHBO hulpverlening wordt aangeboden onder naam van EHBO Groesbeek waarvan wij zelf niets weten. Wij kunnen dan ook geen enkele verantwoording dragen voor deze hulpverleningen. Twijfelt u aan het aanbieden van EHBO hulpverlening namens EHBO Groesbeek, mail dan zsm naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. We nemen dan zsm contact met u op.

 

 

NIEUWE AED-cursus  op 18 en 25 april.  Geef je op!!!!!!

 

Voor verschillende evenementen zijn wij nog op zoek naar vrijwilligers !!!!

 

Meld je aan bij onze voorzitter dhr. H. Leenders 

 

of geef je op voor evenementen op een herhalingsles.

 

De kosten voor inhuur voor evenementen-ondersteuning  zijn 5,00 pp per uur.

en 15,00 voor AED-huur en 15,00 voor administratiekosten voor de EHBO-Groesbeek.

en eventuele vergoeding voor materialen-huur.

Bestuur en contactgegevens EHBO-Groesbeek:

 

EHBO VERENIGING GROESBEEK  Postbus 73  6560 AB  Groesbeek

K.v.K. Nijmegen Nr. 40144318   Rabobank NL85RABO01174 835 67

Email : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Mobiel: 06-51047689Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

 

Vacant                                     Voorzitter

Mw. Saskia Jansen Peters    Vicevoorzitter/ Penningmeester/ Financiele administratie (email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Mw. Heleen  Lintz                 Secretaris / Leden administratie 06-51047689 (email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Mw. Karen Coopmans          Aanwezigheids-ledenregistratie /Coördinator evenementen  (email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Dhr. Ronald Spierings           Beheer website / Coordinator AED (email: aed@ehbo-groesbeek.nl)

Dhr. Alfred Lakeman             Beheer materialen (email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

 

 

 

 

Vanaf 2020 wordt de jaarlijkse contributie 32,50 euro. Deze wordt gewoonlijk in de maand mei via incasso geïnd.

 

reanimatieBij een hartstilstand is er acuut levensgevaar. Direct starten met reanimeren en een AED inzetten redt levens. Het is belangrijk dat je daarbij deze 6 stappen volgt.

Volg deze 6 stappen bij een hartstilstand
Kijk eerst of je het slachtoffer veilig kunt benaderen. Als het nodig is en lukt, breng het slachtoffer dan naar een veiligere plek.

 1. Controleer het bewustzijnreanimatie stap 1
  • Schud voorzichtig aan de schouders en vraag duidelijk hoorbaar: ‘Gaat het?’.
  • Geen reactie? Het slachtoffer is bewusteloos. Blijf bij het slachtoffer.
 2. Bel direct 112 (of laat iemand bellen)reanimatie stap 2
  • Vraag 112 om een ambulance en zeg dat het slachtoffer niet reageert.
  • Leg de telefoon op speaker naast het hoofd van het slachtoffer. De medewerker van de meldkamer aan de telefoon begeleidt je door de reanimatie.
 3.  Controleer ademhaling (wegens COVID alleen kijken)reanimatie stap 3
  • Leg een hand op het voorhoofd en kantel het hoofd voorzichtig naar achteren om de luchtweg te openen.
  • Til de kin op met 2 vingertoppen van de andere hand (kinlift).
  • Kijk, luister en voel maximaal 10 seconden of er ademhaling is.
  • Geen normale ademhaling en ben je alleen? Haal de AED als hij binnen handbereik is.
 4. Geen normale ademhaling: start direct met 30 borstcompressiesreanimatie stap 4
  • Zet je handen midden op de borstkas.
  • Duw het borstbeen 5 à 6 centimeter in.
  • Doe dit 30 keer in een tempo van 100-120 keer per minuut.
 5. Beadem 2 keer (wegens COVID geen beademingen, blijf continue borstcompressies geven)
  • Doe de kinlift (zie stap 3) en knijp de neus dicht.
  • Beadem 2 keer. Adem normaal in en adem in 1 seconde gelijkmatig uit in de mond van het slachtoffer. Kijk daarbij uit je ooghoek of de borstkas van het slachtoffer omhoog komt.reanimatie stap 5
  • Onderbreek de borstcompressies hiervoor nooit meer dan 10 seconden.
  • Ga door met reanimeren en wissel steeds 30 borstcompressies af met 2 beademingen.
 6. Als de AED er isreanimatie stap 6
  • Onderbreek de reanimatie zo kort mogelijk.
  • Ontbloot het bovenlijf en zet de AED aan.
  • Bevestig de elektroden en volg de opdrachten van de AED op.

Ga door met reanimeren tot de ambulancemedewerkers het overnemen.
Wissel elke 2 minuten als meerdere mensen kunnen reanimeren. Onderbreek de reanimatie steeds zo kort mogelijk.

Bovenstaande procedure volgens website Nederlandse Hartstichting.