Zoals jullie in eerdere mails al hebben vernomen, zijn er momenteel door nieuwe wetgeving veel veranderingen voor verenigingen gaande. Wij hebben jullie inbreng en support meer dan ooit nodig en rekenen op jullie komst.
Inschrijven is niet nodig, natuurlijk wel thuisblijven bij klachten.

Datum: Algemene Ledenvergadering: 20-10-2021 aanvang 19:30
Locatie: Montessori college, Spoorlaan 16 te Groesbeek

Zie ook de kalender