Ehbo-vereniging Groesbeek herdenkt erelid Herman Nillessen

Herman Nillessen 229x300
Vrijdag 3 april jongstleden bereikte ons het onvoorstelbare nieuws dat een week na het overlijden van zijn echtgenote Leen, ook ons erelid Herman Nillessen na een kort ziekbed is overleden.
Hij was deze maand op de kop af 35 jaar lid van onze vereniging.

Een man waar je van op aan kon, zo zal Herman bij de ehbo-vereniging Groesbeek in herinnering blijven. Je hoefde maar even een seintje te geven en Herman, voor velen in Groesbeek beter bekend als ‘Broer den Boes’, ging er direct mee aan de slag. Op vele fronten is hij onze vereniging van dienst geweest. Van lotusslachtoffer tot het opknappen van het magazijn, hij stond altijd voor de vereniging klaar. Herman zag het belang van ehbo in de gemeenschap en heeft hier ook heel bewust de jeugd bij betrokken. Het lukte hem om met zijn humor en levenswijsheid vele jongeren een stuk bagage mee te geven, die hen later in hun leven nog goed van pas is gekomen en echt niet alleen bij sportongevallen. Herman was een verenigingsmens in hart en nieren. Mede ook om die reden heeft hij vele evenementen met zijn ehbo ervaring ondersteund en is er nooit tevergeefs een beroep op hem gedaan. Als er even iets spaak dreigde te lopen loste hij het op geheel eigen wijze op. Niet voor niets is hij in 2016 tot erelid benoemd. De laatste jaren volgde hij onze vereniging van de zijlijn, maar voelde zich nog steeds betrokken. Herman de tijden zijn veranderd. Het door jou zo gewaardeerd Groesbeeks dialect maakt langzaam maar zeker toch plaats voor het Nederlands taalgebruik. Dat wil niet zeggen dat alles verandert, want juist in deze tijd is samenhorigheid en de zorg voor het welzijn van de gemeenschap zo belangrijk. In die geest gaan wij zeker door.

Bedankt Herman vör alles, ‘ t gèt oow goed.

Bestuur en leden EHBO Vereniging Groesbeek